top of page
5.jpg

Doelstelling

Stichting Dare2Care heeft oorspronkelijk als doelstelling om met goede zorg en moderne medische
hulpmiddelen, pasgeboren, premature, hulpbehoevende en zieke kinderen die geboren worden in het
Federal Medical Center in Umuahia in Nigeria, een betere kans op overleven te bieden. Inmiddels is
deze doelstelling, 8 jaar na de oprichting van Stichting Dare2Care, uitgebreid tot het bieden van betere
medische zorg en diagnostiek in ons eigen ziekenhuis Dare2Care Hospital, Maternity & Diagnostic
Center, om op die manier vele mensenlevens te redden.
Ons motto is en blijft: DARE 2 CARE = DURF TE ZORGEN!

bottom of page