JAARVERSLAG STICHTING DARE2CARE 2014

Logo 

Introductie

Als directie van Stichting Dare2Care publiceren we onze financiële overzichten jaarlijks op de website van de stichting zodra deze beschikbaar zijn. In het bijzonder , zal haar jaarrekening voor elk jaar, te beginnen vanaf het jaar 2014, bekend worden gemaakt vóór de zomer van het volgende jaar. Daarnaast is het verslag over de activiteiten van de stichting en het jaarplan begin maart 2014 tot en met december 2014 beschikbaar voor openbare weergave op onze website.

Inhoudsopgave

 1. Wie is Stichting Dare2care?
 2. Geschiedenis
 3. Missie
 4. Management en organisatie
 5. Het land Nigeria
 6. Umuahia, waar het FMCU is gevestigd in Nigeria
 7. Moeder en kind in de gezondheidszorg
 8. Kindersterfte in het FMCU Umuahia, (FMCU) Zuid-Oost Nigeria
 9. Prestaties 2014
 10. Financiëleen materiële steun
 11. Samenwerkingsverbanden
 12. Activiteiten in Nederland
 13. Sponsorwerving
 14. Public relations
 15. Financiele situatie stichting Dare2Care
 16. Hoogtepunten voor komend jaar
 17. Statistieken
 18. Referenties

 

 

1. Wie is Stichting Dare2care?

Stichting Dare2Care is een ervaring gebaseerd op de filosofie om te durven zorgen voor anderen in nood. Haar missie is om pasgeboren kinderen op de intensive care-afdeling van het Federale Medisch Centrum Umuahia (FMCU) een betere overlevingskans te bieden. Stichting Dare2Care een doelgerichte organisatie die op basis van persoonlijke ervaring met de ontoereikendheid van de medische middelen op de geboorte afdeling van het FMC in Umuahia, in Zuidoost Nigeria, de pasgeboren baby’s op de special care unit van het FMCU te helpen. Het is persoonlijk, omdat onze zoon Miracle prematuur werd geboren met 32 weken zwangerschap in hetzelfde ziekenhuis, onder zoals door de Europese normen,  als medisch achterhaald met beperkte overlevingskansen van pasgeboren kinderen, kan worden genoemd. De uitdagingen die de geboorte van Miracle met zich meebracht, waren zeer ingrijpend en niet op te lossen zonder hulp van buiten het land. De FMCU ervaring was een eye opening illustratie over het onderscheid tussen het zorgstelsel daar en in Nederland. De ervaring toont het verschil aan tussen de verschillende soorten voordelen van medische zorg en het voorrecht dat  burgers hebben in Nederland in tegenstelling tot de beperkingen en het gebrek aan elementaire medische voorzieningen in Nigeria. Stichting Dare2Care is een non-profit organisatie gericht op het beheer van middelen die worden geschonken door goodwill individuen, groepen en organisaties om pasgeboren baby;s in het  Federal Medical Center Umuahia betere overlevingskansen te bieden. De Stichting zet deze middelen in zodat het ziekenhuis snel en effectief de middelen kan gebruiken voor de zorg en ondersteuning van de pasgeboren intensive care van het ziekenhuis en daarbuiten. De stichting speelt een leidende rol bij de levering en verwacht dat haar gedoneerde middelen in overeenstemming met het gevestigde beleid en de richtlijnen van het ziekenhuis zinvol worden ingezet.De stichting wil deze middelen gebruiken om professionele zorg te bieden en ondersteuning aan de vroegtijdige en hulpbehoevende kinderen in de intensive care van het ziekenhuis te bieden.De stichting verwacht de mogelijkheden te onderzoeken en open te bieden. Door de steun en samenwerking met andere partijen en onze ervaring in Nigeria, is Dare2Care in staat om de gedoneerde hunlpmiddelen op de plek van bestemming te leveren.

2. Geschiedenis

In maart 2014, richtte onze bestuurders een algemeen nut beoogende instelling op: Stichting Dare2Care. De fondsenwerving via vrijwillige bijdrage door middle van oproep in de media heeft nog onvoldoende middelen opgebracht om de programma’s van de stichting uit te voeren. Om de stichting verder financieel te helpen, om haar vaste kosten zoals adminsitratie, reiskosten  transport om donaties naar hun eindbestemming te brengen,  communicatiekosten, lokale operationele kosten in Nederland en de kosten voor het vervoer binnen het gebied van de levering van donaties en de beloning van arbeid op deze locaties, hebben we besloten om nog twee lagen van de activiteiten toe te voegen aan de lopende programma’s van de stichting om direct geld in te zamelen voor bovengenoemde lasten. Daarom is in september 2014 door onze bestuurders het initiatief genomen om een kinderopvang aan huis te starten waar niet-schoolgaande kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 speelduur dagelijks kunnen worden verzorgd tegen een vrijwillige bijdrage aan de stichting. In oktober 2014 regelde onze bestuurders een sport initiatief in het locale buurthuis waar burgers gratis kunnen deelnemen aan een sportieve activiteit, gefinanciert door het buurthuis, waarbij de stichting een kleine vergoeding krijgt voor het organiseren en uitvoeren van de sport. Beide initiatieven maken deel uit van de oorspronkelijke charitatieve missie van stichting Dare2Care. Deze inkomsten zijn vrijgesteld van belasting en worden aangemerkt als fondsenwerving en donaties van de stichting om te helpen babylevens te redden in het Federal Medical Center Umuahia in Nigeria.

3. Missie

De stichting werkt aan de voortdurende inspanningen om het ziekenhuis in Umuahia te ondersteunen. Zo richten wij ons, naast concrete hulpmiddelen aan de baby intensive care van het FMC in Umuahia, ook op het verbeteren van gezondheid, de logistiek en de  afhankelijkheid van zeer beperkte beschikbare middelen binnen de intensive care baby afdeling. Als ouders runnen wij de stichting Dare2Care op non-profit basis en als algemeen nut beogende instelling. De Stichting is gebaseerd op het principe om het risico te durven nemen om kinderen van anderen te helpen ten koste van zichzelf: letterlijk durf te zorgen. Stichting Dare2Care opereert onder het ethos om verschillen te overbruggen en culturele verschillen of verschil in etnische afkomst en sociale achtergronden te elimineren. Stichting Dare2Care wil iets teruggeven aan de samenleving. De Stichting werkt vanuit de vooronderstelling van mededogen van elk mens en streeft naar een rechtvaardige zaak voor de mensheid door te durven zorgen voor anderen ongeacht zijn afkomst of materiële voordelen. Het waardeert de ontwikkeling en de verzorging van kinderen en koestert familiewaarden. In Nederland,  werkt de stichting samen met andere organisaties en individuen die met fondsenwerving onze missie ondersteunen.

4. Management en organsiatie

Het stichtingsbestuur  houdt twee keer per jaar bijeenkomsten in april en oktober. De primaire rol van het stichtingsbestuur is om de investeringsactiva van de stichting te beheren, beslissingen te nemen om de missie van de stichting te bevorderen en donaties inzichtelijk te maken en over te dragen aan de stichting. Het hoofdkantoor van de Stichting is gevestigd aan het Anna Blamanplein 36, 2525 ZV in Den Haag. De bestuursleden zijn: Jonathan Ogidi-Nwankwo (Bestuurderen Mede-Oprichter), Dr.Lyanne Rövekamp-Abels (Neonatoloog JKZ, medisch adviseur), Dr.Wouter Dikker (Huisarts en medisch adviseur tropenziektes) en Nicoline Tresfon (Mede-Oprichter).

Jonathan Ogidi-Nwankwo – Bestuurder en Mede-Oprichter
Dr.Lyanne Rövekamp-Abels (Neonatoloog JKZ) – Medisch Adviseur
Dr.Wouter Dikker (Huisarts) – Medisch Adviseur Tropenziektes
Nicoline Tresfon – Mede-Oprichter

5. De locatie van FMCU in Nigeria

Nigeria

Nigeria is een land in West-Afrika. Nigeria deelt landgrenzen met de Republiek Benin in het Westen, Tsjaad en Kameroen in het oosten, en Niger in het noorden. De kust ligt aan de Golf van Guinee in de Atlantische Oceaan in het zuiden en grenst het Tsjaadmeer naar het noordoosten. Nigeria, officieel de Federale Republiek Nigeria, is een federale constitutionele republiek bestaande uit 36 staten met als federale hoofdstad, Abuja. Volgens de gegevens van de Wereldbank, wordt de bevolking van Nigeria geschat op 173.600.000 (2013).De officiële taal is Engels.

Het land is de plek van de vele oude koninkrijken en keizerrijken, de moderne politieke staat van Nigeria heeft zijn oorsprong in de Britse kolonisatie van de regio tijdens de late negentiende tot begin twintigste eeuw; Nigeria bleek uit de combinatie van twee naburige Britse protectoraten zijn ontstaan: het Protectoraat Zuid-Nigeria en Noord-Nigeria. Tijdens de koloniale periode, zijn de Brits administratieve en juridische structuren met behoud van de traditionele chiefdoms, ontstaan.

Nigeria bereikt haar onafhankelijkheid in 1960, maar raakt een aantal Jaren later ondergedompeld in een burgeroorlog. Nigeria heeft sindsdien afwisselend een democratisch gekozen burgerlijke overheid en een militaire dictatuur. Met de presidentsverkiezingen van 2011 wordt Nigeria voor het eerst gezien als vrij land. Nigeria wordt vaak aangeduid als de ‘Reus van Afrika’, vanwege zijn grote bevolking en economie. Met ongeveer 174 miljoen inwoners, is Nigeria is het meest dichtstbevolkte land van Afrika en de zevende meest bevolkte land in de wereld. Nigeria wordt bewoond door meer dan 500 etnische groepen, waarvan de drie grootste zijn de Hausa, Igbo en Yoruba.

Ten aanzien van religie, is Nigeria grofweg in tweeën gedeeld tussen christenen, die leven meestal in de zuidelijke en centrale delen van het land, en de moslims, vooral geconcentreerd in de noordelijke en zuidwestelijke regio. Een minderheid van de bevolking hangt de godsdiensten van nature aan in Nigeria, zoals die afkomstig uit Igbo en Yoruba volkeren.

In 2014, werd Nigeria’s economie (BBP) de grootste in Afrika, ter waarde van meer dan $ 500 miljard dollar, en zij achterhaalden Zuid-Afrika om ‘s werelds 26e grootste economie te worden. Bovendien is de schuld-tot-BBP-ratio is slechts 11 procent (8 procent onder de 2012-ratio). In 2050 is Nigeria naar verwachting een van ‘s werelds top 20 economieën. De oliereserves in Nigeria hebben een belangrijke rol gespeeld in haar groeiende rijkdom en invloed. Nigeria wordt beschouwd als een opkomende markt door de Wereldbank en is geïdentificeerd als een regionale macht in Afrika. Het is ook een lid van de MINT groep landen, die op grote schaal worden gezien als de wereld van de volgende “BRIC-achtige” economieën. Nigeria wordt ook genoemd als een van de “Next Elf” economieën temidden van de groten in de wereld. Nigeria is lid van het Gemenebest van Naties, de Afrikaanse Unie, de OPEC, en andere internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties.

nigeria

De kaart van Nigeria toont de verschillende staten, de bevolkingsdichtheid en verdeling van de bevolking

 6. Umuahia, vestigingsplaats van het FMC in Zuid-Oost Nigeria

Umuahia is de hoofdstad van Abia Staat in het Zuidoosten van Nigeria, waar het FMCU gevestigd is. Umuahia is gelegen langs een spoorweg die loopt van Port Harcourt ten Zuiden van Umuahia en Enugu stad ten noorden ervan. Umuahia heeft een bevolking van 359.230 volgens de 2006 Nigeriaanse volkstelling. De inheemse etnische groep in Umuahia zijn de Igbo. Umuahia bestaat uit twee lokale overheid gebieden: Umuahia Noord en Umuahia Zuid. Deze lokale overheden zijn ook samengesteld uit de zogenoemde ‘clans’, zoals de Umuopara, Ibeku, Olokoro, Ubakala en Ohuhu gemeenschappen. Umuahia stad is van oudsher in handen van de Ibeku na vroege Britse beheerders.

 

uh

Abia staat in Zuidoost Nigeria

uh2

Umuahia (FMC ziekenhuis) in Zuidoost Nigeria

Er zijn zeventien lokale overheid gebieden. Elke lokale overheid wordt geleid door een democratisch gekozen voorzitter en het werkt met een gekozen raad. De Staatsregering wordt geleid door een democratisch verkozen uitvoerend gouverneur die nauw samenwerkt met een gekozen State House Vergadering. De hoofdstad is Umuahia. De grote stedelijke gebieden zijn onder Aba (een belangrijk commercieel centrum in het zuidoosten van Nigeria), Umuahia, Arochukwu, Abiriba, Nbawsi, Ohafia, Omoba, Ovim, Akwete, Obehie, Mgboko, Isuochi en Osisioma.

7. Gezondheidskwesties

Zorg voor moeder en kind in Nigeria
In juni 2011 heeft het  United Nations Populatie Fonds een rapport uitgebracht over de stand van de Wereld Verloskunde. Het bevatte nieuwe gegevens over het verloskundige personeelsbestand en het beleid met betrekking tot pasgeborenen en moedersterfte in 58 landen. In 2010 was de moedersterfte per 100.000 geboorten in Nigeria, 840. Dit wordt vergeleken met 608,3 in 2008 en 473,4 in 1990. Het sterftecijfer, per 1.000 geboorten is 143 en de neonatale sterfte als percentage van de sterfte is 28. Het doel van dit rapport is om manieren te promoten waarop de millenniumdoelstellingen kunnen worden bereikt, in het bijzonder de doelstelling om kindersterfte terug te dringen en het verbeteren van maternale sterfte, te bereiken. In Nigeria is het aantal verloskundigen per 1.000 levendgeborenen niet beschikbaar en is de levensduur van het risico van overlijden voor zwangere vrouwen 1 op 23.

De rol van de federale overheid is meestal beperkt tot de coördinatie van de zaken van de universiteit academische ziekenhuizen, Federale Medische Centra (tertiaire gezondheidszorg), terwijl de rijksoverheid de verschillende algemene ziekenhuizen (secundaire gezondheidszorg) beheert. De lokale overheid besteedt haar aandacht aan apotheken (primaire gezondheidszorg ), die worden geregeld door de federale overheid via de NPHCDA (National Primary Health Care Development Agency). De totale uitgaven voor gezondheidszorg als % van het BBP bedraagt ​​4,6, terwijl het percentage van de federale overheidsuitgaven voor gezondheidszorg ongeveer 1,5% is.  Een lange termijn indicator van het vermogen van het land om te eten, voedsel te geven en ondervoeding te voorkomen, is het tempo van de groei per hoofd van de voedselproductie; van 1970 tot 1990, was voor Nigeria 0,25%. Hoewel klein, kan de positieven per hoofd worden beschouwd als gevolg van Nigeria’s invoer van voedingsmiddelen. Historisch gezien kan de ziektekostenverzekering in Nigeria worden toegepast op een paar voorbeelden: gratis gezondheidszorg voor alle burgers, gezondheidszorg, verstrekt door de overheid door middel van een speciale zorgverzekering voor werknemers bij de overheid en particuliere bedrijven, gefinancierd door particuliere zorgaanbieders. Echter, er zijn weinig mensen die binnen de drie instanties vallen. In mei 1999 creëerde de regering, het National Health Insurance Scheme, deze  regeling betreft  werknemers die bij de overhead werken, het georganiseerde bedrijfsleven en de informele sector. De regeling heeft ook betrekking op kinderen onder de vijf jaar, permanent gehandicapten en mensen in de gevangenis.

8. Kindersterfte in het Federale Medisch Centrum Umuahia, Zuid-Oost-Nigeria.

Volgens abstracte rapporten (ontvangen op 12 mei 2014 en goedgekeurd op 10 augustus 2014) geschreven door Drs.Nwafor Chukwuemeka Charles, Abali Chuku,  Federal Medical Centre, Umuahia Abia, Afdeling Pathologie en Dr. Nnoli Martin Anazodo, Afdeling Pathologie, Universiteit van Calabar , Calabar, Cross River (DOI 10,5001 / omj.2014.87) uit een beschrijvende studie met als doel om het sterfte patroon voorkomend bij kinderen in het Federale medisch Centrum Umuahia (FMCU) Abia, in Zuidoost Nigeria, te evalueren. Dit sterfte patroon dat leidde tot kindersterfte  is in dit rapport gemeten over een periode van 5 jaar vanaf 1 januari 2004 tot 31 december 2008 met behulp van gegevens uit de medische afdeling van het ziekenhuis historie. Het resultaat van de studie laat zien dat er in totaal 3814 kinderen in het ziekenhuis werden opgenomen en 434 van hen stierven, met als gevolg dat het sterftecijfer 11% is. De gemiddelde leeftijd was 1,7 (Std D van 3.19). Van de in total 434 kinderen, waren er 238 mannen en 196 van hen waren vrouwen, wat een sex-ratio van 1,2: 1 betekent.

Meerderheid van de mortaliteit (49%) vond plaats binnen 24 uur na opname. De belangrijkste doodsoorzaken in neonatale periode waren geboorte asfyxie (34%), prematuriteit (24%) en neonatale sepsis (24%). Malaria is de belangrijkste doodsoorzaak na de neonatale periode goed voor 42% van de gevallen. Andere veel voorkomende doodsoorzaken waren longontsteking, bloedvergiftiging, diarree, HIV AIDS en meningitis elk goed voor 10%, 10%, 7%, 7% en 5% respectievelijk. De maanden juli, mei en maart goed voor de meeste sterfgevallen (12%, respectievelijk 12% en 11%). De studie concludeerde dat de geboorte asfyxie en malaria bijbehorende sterfgevallen waren verantwoordelijk voor de meeste sterfgevallen tijdens de neonatale en daarbuiten respectievelijk neonatale perioden. Aanwezigheid van getraind personeel bij elke bevalling zal helpen om neonatale asfyxie verminderen. Er moeten inspanningen worden gedaan om de bestaande effectieve malaria bestrijding te versterken.

Tabel 1:Leeftijd en geslachtsverdeling van de gevallen.

tb1

Tabel 2: Duur van ziekenhuisopname voor dood

tb2

Tabel 3 toont de verschillende doodsoorzaken bij pasgeborenen. De belangrijkste ziekten in neonatale periode waren geboorte asfyxie (34%), prematuriteit (24%) en neonatale sepsis (24%). Andere oorzaken waren neonatale geelzucht (8%) en een laag geboortegewicht (6%).

Tabel 4 toont de verschillende ziekten die sterfgevallen bij kinderen veroorzaken in de post neonatale periode. Malaria is de belangrijkste doodsoorzaak goed voor 42% van de gevallen. Andere veel voorkomende doodsoorzaken waren longontsteking, bloedvergiftiging, diarree, HIV AIDS en meningitis voor respectievelijk 10%, 10%, 7%, 7% en 5%.

Tabel 3: Oorzaken van babysterfte

tb3

Tabel 4: Doodsoorzaken na neonatale periode

tb4

RTA = verkeersongeval, DIC = intravasculaire coagulatie, Obst = obstructie.
Anderen omvatten alle ziekten die de dood veroorzaakt in slechts één persoon en omvatten; reumatische hartziekte, hepatitis, tyfus perforatie, epilepsie, leukemie, ondervoeding, waterhoofd, Ewings sarcoom, geweerschot en elektrocutie.

fg1Figuur 1: Maandelijks patroon van sterfte

9. Resultaten in 2014

 • 2 Ambulances verscheept naar Nigeria.
 • 4 sets ECG monitoren verscheept naar Nigeria.
 • 1 Couveuse verscheept naar Nigeria.
 • Diverse dozen met wegwerpmaterialen zoals katheters verscheept naar Nigeria.
 • 2 weegschalen verscheept naar Nigeria
 • 1 Bilirubine bed verscheept naar Nigeria
 • 6 Intraveneuze injectiespuiten verscheept naar Nigeria.
 • Halve container vol met zakken baby- en kinderkleding verscheept naar Nigeria

10. Financiële en materiële hulp

Stichting Dare2Care is een niet winstgevende organisatie. De Stichting is volledig afhankelijk van donateurs om haar activiteiten uit te voeren. Zowel geldelijke giften als gebruikte goederen zijn welkom. De Stichting werkt met vrijwilligers zoals artsen, verpleegkundigen en bereidwillige burgers die met hun expertise en inzet onze Stichting helpen en steunen waar mogelijk. De Stichting accepteert nieuwe en gebruikte ziekenhuisapparatuur, gebruikte kinderkleding en alle vormen van medische hulpmiddelen die hergebruikt kunnen worden voor de doelgroep van onze Stichting. Om de doelstellingen van de Stichting te bereiken, investeert het Stichtingsbestuur privé fondsen om de Stichting draaiende te houden, zoals bijvoorbeeld de bouw en het onderhoud van de website en het transport van de gedoneerde ziekenhuis apparatuur.

11. Samenwerkende partnerorganisaties

 • Stichting Zebra
 • Buurthuis Boerenplein
 • Vereniging Afrika Sport (VAS)
 • Juliana Kinderziekenhuis (JKZ)
 • Haga Ziekenhuis
 • Mediproma
 • Medic Apeldoorn

12. Activiteiten in Nederland

 • Stichting Dare2Care doet de marketing voor haar missie door middel van flyers en posters.
 • Stichting Dare2Care Zij verwoordt haar strategie en programma’s naar families via haar netwerk.
 • Zij werkt samen met andere partners en organisaties om haar doelstelling waar te maken.
 • Zij organiseert publieke evenementen en workshops om geld in te zamelen en bewustzijn te verkrijgen.
 • Zij publiceert in de media en organiseert evenementen en forums.
 • Zij voert de administratie via een zelf ontwikkelde website waarop alle donaties op locatie te zien zijn.
 • Zij zamelt gebruikte medische apparatuur, goederen en vrije donaties in.

13. Fondsenwerving

De stichting heeft ook naast gebruikt medische apparatuur ook een aantal financiële bijdragen van organisaties en individuen ontvangen. In het geval van organisaties worden deze donoren weergegeven op de website van de stichting als sponsor. Alle individuele en collectieve donaties hebben verschillende doeleinden gediend. In de fotogalerij op de website kunt u het beeldmateriaal van de aangeboden donaties in de vorm van medische apparatuur en hulpmiddelen bekijken.

14. Public Relations

Bij de oprichters van de stichting Dare2Care, ontstond het idee voor het opzetten van de stichting door de realiteit en de complicaties rondom en tijdens de unieke en wonderbaarlijke vroeggeboorte van onze zoon, Miracle in het Federal Medical Center in Umuahia (FMCU), in Nigeria op 8 augustus, 2013. Noodgedwongen moesten we na de geboorte van onze zoon Miracle schokkende en confronterend werkelijkheden doorstaan in FMC Umuahia. We hebben deze ingrijpende ervaring in FMC Umuahia als inspiratiebron gebruikt om actie te ondernemen en een stichting op de richten om een  positieve verandering te brengen in het FMCU. Wij willen met Stichting Dare2Care de levensbedreigende problemen van de pasgeboren en vroeggeboren kinderen in FMC Umuahia, onder de aandacht brengen en door middelvan hulp de levenskansen van deze baby’s vergroten. Als ouders van onze vroeggeboren zoon en als Nederlandse burgers hebben wij een bevoorrechte positie om andere kinderen geboren in de FMC Umuahia hulp te bieden om hun overlevingskansen na hun geboorte te vergroten.

15. Financiële situatie Stichting Dare2Care

In het financieel jaarverslag dat in 2015 beschikbaar is zullen de volgende aspecten worden opgenomen:

 • Interne leningen aan stichting sinds maart 2014
 • Interne vrijwillige materiele donaties sinds maart 2014
 • Geldelijke donaties van donateurs 2014
 • Donaties in de vorm van spullen 2014
 • Totale waarde van de kredietverlening
 • Totale waarde van donaties

Operationele kosten van maart tot december 2014 zullen worden gepubliceerd in 2015

 • Kosten van brandstof
 • Promotie / folders / media
 • Website ontwerp en bouw
 • Website onderhoud
 • Internet / telefoon gebruik
 • Papier en kantoorbenodigdheden apparatuur
 • Computers / telefoontoestellen
 • Reizen & vliegtickets naar Nigeria
 • Transport naar Nigeria
 • Lokale Taxis & transport in NIgeria

16. Hoogtepunten voor het komende jaar

 • Meer media dekking
 • Uitgebreide media campagne voor fondsenwerving
 • Evenement met het Juliana Kinderziekenhuis en lokale forums in buurthuizen
 • Inzameling gebruikte ziekenhuisapparatuur ten gevolge van verhuizing/fusie van het Juliana Kinderziekenhuis in mei 2015
 • Minimaal twee verschepingen van donaties naar Nigeria
 • Media dekking bij presentatie van de gedoneerde spullen aan het FMC in Umuahia, Nigeria

17. Statistieken

Huidig ​​aantal vrijwilligers werkzaam voor de stichting: 10

18. Referenties

 1. www.omjournal.org/fultext_PDF.aspx?DetailsID=559&type=fultext by NC Charles
 2. www.ncbi.nlm.nih.gov › NCBI › Literature › PubMed Central (PMC)
 3. healthfolk.net/news/11925/childhood-mortality-in-federal-m
 4. www.pubfacts.com/author/Abali+Chuku
 5. scibite.com/site/topic/INDICATION:SCB2X23019
 6. scibite.com/site/query/q=OR[INDICATION:D008288,MIRNA:MIRA]
 7. en.wikipedia.org/wiki/Nigeria
 8. tripnigeria.org/about-nigeria-2/
 9. www.stichtingda2care.nl
 10. www.foundationdare2care.com