FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING DARE 2 CARE 2015

Logo

Jaarrekening Stichting Dare 2 Care 31 december 2015

Inkomsten

private giften:
Fam.Hoogenberk              30,00
Fam. Tresfon                      55,00
Fam. Emeh                       400,00
Ugo Agbamuche              600,00
Hanssen                              15,00
Da Cruz                          1.100,00
Koning                               150,00
Hustinx                              100,00

Bedrijfsgiften:
Pelgrimshoeve               1.000,00
Nivon                                  172,50

Totale inkomsten:      3.622,50

Uitgaven

Terugbetaling lening       2040,00
Verschepen                       1250,00
Zorgkringloop                     105,00
Kosten bank                             9,10
Verpakkingsmateriaal          10,00
Onderhoud website           120,00
Brandstof                               65,05
Parkeerkosten                         4,00

Totale uitgaven:             3603,15

Eindbalans op de rekening van Stichting Dare 2 Care op 31-12-2015: 19,35 euro.