ANBI

 

Stichting Dare2Care is erkend door de Nederlandse Belastingdienst en heeft de ANBI Status. Dat betekent dat Stichting Dare2Care erkend is als goed doel met een algemeen nut zonder winstoogmerk. Organisaties kunnen onze Stichting belastingvrij aan ons doneren.  Dat maakt het laagdrempeliger voor organisaties om onze Stichting te steunen.