Beleidsplan 2015

Stichting Dare2Care verricht de volgende werkzaamheden:

 • Zij doet de marketing door middel van de website, verspreiden van flyers en posters, publicaties van evenementen in de lokale kranten in Den Haag en andere delen van Nederland.
 • Zij doet aan fondsenwerving door middel van evenementen in buurthuizen en ziekenhuizen
 • Zij zamelt gebruikte medische apparatuur in en verscheept deze naar Nigeria
 • Zij organiseert kennisuitwisseling tussen het JKZ en het FMCU door middel van voorlichting tijdens een werkbezoek van de directie van het FMCU uit Nigeria aan de neonatologie JKZ in Nederland
 • Stichting Dare2Care verwoordt haar strategie en programma’s naar families via haar netwerk
 • Zij werkt samen met andere partners en organisaties die onze visie delen om haar doelstelling waar te maken.
 • Zij organiseert publieke workshops om geld in te zamelen en bewustzijn te verkrijgen.
 • Zij voert de administratie via een zelf ontwikkelde website waarop alle donaties op locatie te zien zijn

Behaalde resultaten in 2014:

 • 2 Ambulances verscheept naar Nigeria.
 • 4 sets van ECG monitoren verscheept naar Nigeria.
 • 1 Couveuse verscheept naar Nigeria.
 • Diverse dozen met wegwerpmaterialen zoals verband, handschoenen, pleisters, handdoeken, operatiekleding, stethoscoop, katheters, ed. Verscheept naar Nigeria.
 • 2 weegschalen verscheept naar Nigeria
 • 1 Bilirubine bed verscheept naar Nigeria
 • 6 Intraveneuze injectiespuiten verscheept naar Nigeria.
 • Halve container vol met zakken baby- en kinderkleding verscheept naar Nigeria

De manier waarop de instelling geld werft:

 • door middel van privé leningen om de stichting te starten
 • door middel van het uitdelen van flyers tijdens evenementen en op publieke plekken
 • door publicaties in de lokale media om aandacht voor de Stichting te vragen.
 • door nieuwe bestuursleden uit de medische wereld aan te trekken, benutten wij hun netwerk om gebruikte medische apparatuur en geldelijke donaties te werven.
 • door de organisatie van een evenement in samenwerking met het Juliana Kinder Ziekenhuis in Den Haag, om groots aandacht te vragen bij ouders van zieke kinderen, artsen, samenwerkende ziekenhuizen, huisartsenposten, apotheken, ambulancediensten en aanverwante medische instanties zoals ziektekostenverzekeraars en ANWB Alarmcentrale hulpdiensten.
 • door middel van subsidie aanvraag bij de Gemeente Den Haag
 • door het verkrijgen van de ANBI-Status zullen partijen eerder geld doneren.

Het beheer van het vermogen van de instelling

Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks door het bestuur van de Stichting op de website geplaatst, waarin alle inkomsten en uitgaven nauwkeurig worden verantwoord. Het vermogen van de Stichting wordt daarmee inzichtelijk gemaakt. Een externe accountant ziet erop toe dat het financieel beheer van de Stichting naar behoren gebeurt.

Besteding van het vermogen van de instelling

In het financieel jaarverslag worden de bestedingen in de balans duidelijk weergegeven. De grootste kostenposten zijn de aanschaf en transport van 2 ambulances, reis-  en verschepingskosten naar Nigeria van de gedoneerde goederen en de reiskosten van de vrijwilligers die op locatie de middelen doneren.