Waarom is Stichting Dare2Care opgericht?

Wij zijn Nicoline Tresfon en Jonathan Ogidi-Nwankwo, oprichters van Stichting Dare 2 Care en tevens ouders van Miracle, ons zoontje die op 8 augustus 2013, totaal onverwacht na 7 maanden zwangerschap onder zeer primitieve omstandigheden werd geboren in het Federal Medical Centre (FMC) in Umuahia in Zuidoost-Nigeria.

Door de vroeggeboorte van ons zoontje Miracle en een noodgedwongen verblijf op de special care unit van het FMC in Umuahia Nigeria, werden we geconfronteerd met de beperkte middelen waarmee dit ziekenhuis prille kinderlevens probeert te redden. Omdat Miracle pas na ruim 2 maanden sterk genoeg was om de vliegreis naar Nederland te kunnen maken, hebben wij al die tijd in en om het ziekenhuis verbleven en van dichtbij kunnen meemaken hoe de medische zorg opereert en met welke uitdagingen zij dagelijks te maken heeft. Ook hebben wij de concrete behoeften op het gebied van medische apparatuur en medische hulpmiddelen kunnen inventariseren.

Terwijl ons kindje de kans had om naar Nederland te gaan om de juiste medische zorg te krijgen, stierven er pasgeboren baby’s, simpelweg omdat er een tekort aan couveuses was. Een schrijnende werkelijkheid die met eenvoudige middelen voorkomen kan worden. Vanaf het moment dat we naar Nederland konden, werd Miracle opgenomen in het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) in Den Haag, waar hij één van de bevoorrechte baby’s was die met optimale medische zorg en uitrusting snel herstelde en het ziekenhuis kon verlaten. Het schrille contrast tussen de special care unit in het FMC in Umuahia Nigeria en de Neonatologie in het JKZ in Den Haag, heeft ons doen beseffen hoe groot de behoefte aan concrete medische hulpmiddelen is in het FMC in Umuahia Nigeria.

Onze persoonlijke ervaring van de geboorte van Miracle en de toewijding van de artsen en het verplegend personeel in het FMC in Umuahia Nigeria, die alles in het werk stellen om kinderlevens te redden met de beperkte middelen, hebben ons geïnspireerd om onze Stichting Dare 2 Care op te richten en iets terug te geven aan het Federal Medical Center in Umuahia.

Stichting Dare2Care is een organisatie zonder winstoogmerk, die zich richt op het inzamelen van geschonken medische materialen voor vroeg geboren, pasgeborenen en zieke kinderen op de intensive care van het Federal Medical Center in Umuahia, Nigeria. De Stichting zet zich in om snel en effectief te reageren op de behoefte aan hulp en zorg van de baby’s op de intensive care. Bovendien biedt Stichting Dare2Care ondersteuning in de verschillende uitdagende situaties op de new born unit.

Stichting Dare2Care speelt een leidende rol in het bewaken van de kwaliteit van geleverde zorg volgens de richtlijnen van het ziekenhuis door het leveren van professionele dienstverlening voor premature en hulpbehoevende kinderen in het ziekenhuis. De Stichting geeft behalve concrete hulpmiddelen ook advies en begeleiding in het gebruik van de door ons aangeboden hulp.Stichting Dare2Care wordt ook gesteund door andere partijen in het leveren van zorg en hulpmiddelen. Naast kennis, ervaring en medische uitrusting, heeft Stichting Dare2Care ook als missie om het transport van de geboden hulpmiddelen te volgen en erop toe te zien dat de ingezamelde medische uitrusting ook daadwerkelijk op de juiste plek terecht komt.

Omdat onze eigen ervaring met de vroeggeboorte van Miracle in het FMCUde behoefte aan hulp heeft blootgelegd, wil Stichting Dare2Care andere pasgeboren en vroeggeboren baby’s op de special care unit in het FMC in Umuahia betere overlevingskansen bieden. Door te durven zorgen voor het welzijn van anderen, geeft Stichting Dare2Care richting aan de roeping om positieve verandering in het leven van de pasgeboren baby’s in het FMC in Umuahia te bieden. De oprichters van Stichting Dare2Care willen hun bevoorrechte invloed als Nederlander gebruiken om fondsen te werven en afgedankte medische apparatuur en hulpmiddelen in te zamelen.

Missie van de Stichting

 • Om de verouderde huisvesting van het FMCU en haar medische beperkingen aan het licht te brengen.
 • Om de realiteit en het contrast tussen het FMCU en de Westerse ziekenhuizen te laten zien.
 • Om premature en zieke kinderen een betere kans op overleven te bieden.
 • Om een samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen het FMC en de betrokken personen en instanties om gezamenlijk de doelen van Stichting Dare2Care te verwezenlijken.

Visie van de Stichting

 • We willen de Nederlandse samenleving op de hoogte brengen van de verscheidenheid van levensbedreigende problemen van pasgeboren kinderen en premature baby’s in FMCU.
 • We streven naar een duurzame medische en professionele zorgverlening met de juiste medische uitrusting voor de lange termijn.

Het doel van onze stichting is om:

 • Dare2Care richt zich erop om de pasgeboren, premature, zieke en hulpbehoevende kinderen die geboren zijn in het FMCU Nigeria, een betere kans op overleven te bieden. Moeders van pasgeboren baby’s en zieke kinderen zijn ook opgenomen in de Stichting doelgroep. Om dat doel te bereiken willen wij zoveel mogelijk nieuwe en gebruikte medische apparatuur, goederen, instrumenten, uitrusting en transportmiddelen ten behoeve van het FMCU in Nigeria, inzamelen.
 • Stichting Dare2Care geeft voorlichting aan donoren over de moeilijke ervaringen die moeders en hun kinderen tegenkomen in het FMCU, Nigeria en hoe we kunnen helpen de kindersterfte tegen te gaan.
 • Fondsen en geldelijke donaties te werven en ziekenhuis apparatuur in te zamelen.
 • Stichting Dare2Care houdt haar publiek op de hoogte door middel van flyers en haar website over haar activiteiten, waaronder updates over hun schenkingen van ziekenhuis items, fondsen en de levering van hun donaties aan FMCU.
 • Stichting Dare2Care verzamelt de donaties en de middelen, verpakt ze, regelt hun zendingen, levering en distributie naar het FMCU.
 • Stichting Dare2Care ondersteunt het personeel van het FMCU bij de implementatie, logistiek en ontwikkeling van de gedoneerde middelen voor het ziekenhuis.

Werkprincipes en kern waarden

 • Onze liefdadigheidsorganisatie Stichting Dare2Care, is gebaseerd op het principe om te durven zorgen voor de kinderen van anderen en anderen te helpen ten koste van zichzelf.
 • Stichting overbrugt de verschillen tussen de medische zorg in Nigeria en Nederland zonder iemand daarbij op basis van culturele, etnische en/of sociale achtergrond uit te sluiten.
 • Stichting Dare2Care heeft als uitgangspunt te streven naar een rechtvaardige zorg voor iedereen zonder aanzien des persoons.
 • Stichting Dare2Care heeft de ontwikkeling en verzorging van kinderen hoog in het vaandel koestert familie waarden.