Stichting Dare2Care is een liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk. De Stichting is volledig afhankelijk van donateurs om haar activiteiten uit te voeren. Zowel financiële giften als goederen zijn welkom. De Stichting verwelkomt professionele hulp van artsen en verpleegkundig personeel die bereid zijn om hun kennis en ervaring in te zetten voor projecten in het Federal Medical Centre in Umuahia, Nigeria. De Stichting ontvangt graag nieuwe en gebruikte ziekenhuisapparatuur en ambulance materiaal, kleding voor pasgeboren kinderen en eerste hulp uitrusting die kunnen bijdragen aan de zorg voor onze doelgroep. Aarzel niet en neem direct contact op met de Stichting zodat we uw spullen kunnen inzamelen en verschepen naar Nigeria.

Doneer

U kunt ook onze Stichting steunen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer IBAN NL76 INGB 0006 4702 01 ten name van Stichting Dare2Care.